Jak polityka fiskalna wpływa na kursy walut?

Polityka fiskalna jako narzędzie ekonomiczne

Polityka fiskalna to jeden z kluczowych instrumentów, jakimi dysponują rządy państw do regulowania gospodarki. Polega ona na manipulacji wydatkami publicznymi oraz opodatkowaniem w celu osiągnięcia określonych celów ekonomicznych. Jednym z efektów tej polityki jest jej wpływ na kursy walut. Przeanalizujmy, w jaki sposób polityka fiskalna może wpływać na wartość walut i jakie są tego konsekwencje.

Deficyt budżetowy a kursy walut

Wprowadzenie wyższych wydatków publicznych, niż dochody, prowadzi do deficytu budżetowego. W tym przypadku rząd może zdecydować się na emisję długu publicznego. Wiąże się to ze zwiększonym podażem pieniądza w obiegu, co może obniżyć wartość waluty. W artykule „Fiscal Deficit and Exchange Rate Movements in India” autorstwa A. Mohanty i N. Sahoo (2020) analizowany jest wpływ deficytu budżetowego na kurs waluty indyjskiej.

Podatki i kursy walut

Zmiany w polityce podatkowej także mogą wpływać na kursy walut. Na przykład, obniżenie stawek podatkowych może zwiększyć aktywność gospodarczą, co przyczyni się do wzrostu popytu na daną walutę. Z kolei zwiększenie opodatkowania może zmniejszyć aktywność gospodarczą i obniżyć wartość waluty. Artykuł „Tax Policy and Exchange Rates: How Does the Channel Work?” autorstwa L. G. Albert, K. O. Moene i R. Aaberge (2019) analizuje mechanizmy oddziaływania polityki podatkowej na kursy walut.

Stabilność polityki fiskalnej a zaufanie inwestorów

Kluczowym czynnikiem wpływającym na kursy walut jest również stabilność polityki fiskalnej. Ciągłe zmiany w polityce podatkowej czy wydatkach publicznych mogą wprowadzać niepewność na rynku i zniechęcać inwestorów do lokowania kapitału w danym kraju. W artykule „Fiscal Policy and Exchange Rate Volatility” autorstwa J. C. Portes i H. Rey (2005) analizowany jest wpływ stabilności polityki fiskalnej na zmienność kursów walut.

Polityka fiskalna jest ważnym narzędziem, które może mieć istotny wpływ na kursy walut. Wydatki publiczne, deficyt budżetowy, zmiany podatkowe oraz stabilność polityki fiskalnej – wszystkie te czynniki mogą wpływać na wartość walut i kształtować rynki finansowe.

Bibliografia:

  1. Mohanty, A., & Sahoo, N. (2020). „Fiscal Deficit and Exchange Rate Movements in India.” International Journal of Applied Business and Economic Research, 18(2), 261-271.
  2. Albert, L. G., Moene, K. O., & Aaberge, R. (2019). „Tax Policy and Exchange Rates: How Does the Channel Work?” CESifo Economic Studies, 65(2), 190-213.
  3. Kantor – Kantorekspert.pl
  4. Portes, J. C., & Rey, H. (2005). „Fiscal Policy and Exchange Rate Volatility.” Proceedings of the Federal Reserve Bank of San Francisco Symposium on The Role of Fiscal Policy in the Stabilization of the Economy, 157-192.